Sắp xếp theo

Máy chiếu Sony VPL-EX435

Mã sản phẩm: EX-435

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 3.200 ANSI Lumens
Độ tương phản: 2.000:1

Giá: 16,800,000₫

Máy chiếu Sony VPL - EX455

Mã sản phẩm: EX-455

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 3.600 ANSI Lumens
Độ tương phản: 20.000:1

Giá: 18,600,000₫

Máy chiếu Sony VPL- EX570

Mã sản phẩm: EX-570

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 4.200 ANSI Lumens
Độ tương phản: 20.000:1

Giá: 23,160,000₫

Máy chiếu Sony VPL - CH350

Mã sản phẩm: VPL- CH350

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 4.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 2.500:1

Giá: 34,200,000₫

Máy chiếu Sony VPL- CH370

Mã sản phẩm: CH-370

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 5.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 2.000:1

Giá: 36,960,000₫

Máy chiếu Sony VPL-SW631C

Mã sản phẩm: VPL-SW631C

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 3.300 ANSI Lumens
Độ tương phản: 10.000:1

Giá: 39,000,000₫

Máy chiếu Sony VPL- FHZ65

Mã sản phẩm: FHZ65

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 6.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 10.000:1

Giá: 219,000,000₫

Máy chiếu Sony VPL - FX30

Mã sản phẩm: FX30

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 4.200 ANSI Lumens
Độ tương phản: 20.000:1

Giá: 63,600,000₫

Máy chiếu Sony VPL – FX35

Mã sản phẩm: FX-35

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 5.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 2.000:1

Giá: 68,040,000₫