Sắp xếp theo

Máy chiếu Sony VPL-CH350

Mã số: VPL-CH350

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 4.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 2.500:1

Giá: 34,200,000₫

Máy chiếu SONY VPL-CH370

Mã số: CH-370

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 2.800 ANSI Lumens
Độ tương phản: 3.300:1

Giá: 36,960,000₫

Máy chiếu Sony VPL- FHZ65

Mã số: FHZ65

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 6.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 10.000:1

Giá: 219,000,000₫

Máy chiếu Sony VPL-FHZ60

Mã số: VPL-FHZ60

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 5.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 10.000:1

Giá: 159,000,000₫

Máy chiếu Sony VPL-FHZ55

Mã số: VPL-FHZ55

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 4.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 20.000:1

Giá: 118,200,000₫

Máy chiếu Sony VPL-SW631C

Mã số: VPL-SW631C

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 3.300 ANSI Lumens
Độ tương phản: 10.000:1

Giá: 39,000,000₫

Máy chiếu Sony VPL- FHZ700L

Mã số: FHZ700L

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 7.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 20.000:1

Giá: 238,800,000₫

Máy chiếu Sony VPL- FH60

Mã số: FH60

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 5.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 2.000:1

Giá: 97,200,000₫

Máy chiếu SONY VPL-EX570

Mã số: EX-570

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 4.200 ANSI Lumens
Độ tương phản: 20.000:1

Giá: 23,160,000₫

(Đã bao gồm VAT)