Sắp xếp theo

Máy chiếu Sony VPL-EX435

Mã sản phẩm: VPL-EX435

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 3.200 ANSI Lumens
Độ tương phản: 20.000:1

Giá: Vui lòng gọi

Máy chiếu Sony VPL-EX455

Mã sản phẩm: VPL-EX455

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 3.600 ANSI Lumens
Độ tương phản: 20.000:1

Giá: Vui lòng gọi

Máy chiếu Sony VPL-EX570

Mã sản phẩm: VPL-EX570

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 4.200 ANSI Lumens
Độ tương phản: 20.000:1

Giá: Vui lòng gọi

Máy chiếu Sony VPL-CH350

Mã sản phẩm: VPL-CH350

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 4.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 2.500:1

Giá: Vui lòng gọi

Máy chiếu Sony VPL-CH370

Mã sản phẩm: CH-370

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 5.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 2.500:1

Giá: Vui lòng gọi

Máy chiếu Sony VPL–FX35

Mã sản phẩm: VPL–FX35

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 5.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 2.000:1

Giá: Vui lòng gọi

Máy chiếu Dell P318S

Mã sản phẩm: P318S

Công nghệ: DLP LVDS
Độ sáng: 3.200 ANSI Lumens
Độ tương phản: 10.000:1

Giá: Vui lòng gọi

Máy chiếu Dell S560P

Mã sản phẩm: DELL-S560P

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 3.400 ANSI Lumens
Độ tương phản: 10.000:1

Giá: Vui lòng gọi

Máy chiếu Dell S560T

Mã sản phẩm: DELL-S560T

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 3.400 ANSI Lumens
Độ tương phản: 10.000:1

Giá: Vui lòng gọi