Sắp xếp theo

Khóa điện tử Samsung SHP-DH537 Copper (Big Mort)

Mã sản phẩm: SHP-DH537 Copper (Big Mort)

Xuất xứ: Philipines

Kết nối (sóng): Zigbee

Mở khóa: 100 mật mã, 100 thẻ từ, Khoá cơ 

Giá: 8,800,000₫

Khóa điện tử Samsung SHP-DH537 Copper (Normal Mort)

Mã sản phẩm: SHP-DH537 Copper (Normal Mort)

Kết nối (sóng): Zigbee

Mở khóa: 100 mật mã, 100 thẻ từ, Khoá cơ 

Pin: 8 pin AA, 12 tháng

Giá: 8,200,000₫

Khóa điện tử Samsung SHP-DH537 Dark brown (Normal Mort)

Mã sản phẩm: SHP-DH537 Dark brown (Normal Mort)

Kết nối (sóng): Zigbee

Mở khóa: 100 mật mã, 100 thẻ từ, Khoá cơ 

Pin: 8 pin AA, 12 tháng

Giá: 8,000,000₫

Khóa điện tử Samsung SHP-DH538 Copper (Big Mort)

Mã sản phẩm: SHP-DH538 Copper (Big Mort)

Xuất xứ: Philipines

Kết nối (sóng): Zigbee

Mở khóa: 100 mật mã, 100 thẻ từ, Khoá cơ 

Giá: 11,100,000₫

Khóa điện tử Samsung SHP-DH538 Copper (Normal Mort)

Mã sản phẩm: SHP-DH538 Copper (Normal Mort)

Xuất xứ: Philipines

Kết nối (sóng): Zigbee

Mở khóa: 100 mật mã, 100 thẻ từ, Khoá cơ 

Giá: 10,400,000₫

Khóa điện tử Samsung SHP-DP609

Mã sản phẩm: SHP-DP609

Kết nối (sóng): Zigbee & wifi

Kiểu kéo & đẩy

Thông báo qua ứng dụng

Giá: 16,600,000₫