Sắp xếp theo

Màn hình chuyên dụng SONY FW – 43BZ35F

Mã sản phẩm: FW – 43BZ35F

Độ phân giải: 4K (3840x2160)
Kích thước: 43 inches
Độ sáng(cd/m2): 505
Độ tương phản: 400.000:1

Giá: Vui lòng gọi

Màn hình chuyên dụng SONY FW – 49BZ35F

Mã sản phẩm: FW – 49BZ35F

Độ phân giải: 4K (3840x2160)
Kích thước: 49 inches
Độ sáng(cd/m2): 505
Độ tương phản: 400.000:1

Giá: Vui lòng gọi

Màn hình chuyên dụng SONY FW – 55BZ35F

Mã sản phẩm: FW – 55BZ35F

Độ phân giải: 4K (3840x2160)
Kích thước: 55 inches
Độ sáng(cd/m2): 620

Giá: Vui lòng gọi

Màn hình chuyên dụng SONY FW – 65BZ35F

Mã sản phẩm: FW – 65BZ35F

Độ phân giải: 4K (3840x2160)
Kích thước: 65 inches
Độ sáng(cd/m2): 620

Giá: Vui lòng gọi

Màn hình chuyên dụng SONY FW – 75BZ35F

Mã sản phẩm: FW – 75BZ35F

Độ phân giải: 4K (3840x2160)
Kích thước: 75 inches
Độ sáng(cd/m2): 620

Giá: Vui lòng gọi

Màn hình chuyên dụng SONY FW – 85BZ35F

Mã sản phẩm: FW – 85BZ35F

Kích thước: 85 inches
Độ sáng(cd/m2): 620
Độ tương phản: 500.000:1

Giá: Vui lòng gọi