Sắp xếp theo

Máy chấm công khuôn mặt & vân tay & bàn tay & kiểm soát cửa GIGATA FA1-P

Mã sản phẩm: GIGATAFA1P

Made in Singapore
1200 Khuôn Mặt & 2000 Vân Tay

Giá: 9,800,000₫

Máy chấm công khuôn mặt & vân tay GIGATA FA113

Mã sản phẩm: GIGATA FA113

Made in Singapore
1500 khuôn mặt & 3000 vân tay

Giá: 8,000,000₫

Máy chấm công khuôn mặt & vân tay IFACE 302

Mã sản phẩm: IFACE 302

Made in Singapore
1200 khuôn mặt & 2000 vân tay & bút

Giá: 8,000,000₫