Sắp xếp theo

Máy chấm công khuôn mặt & vân tay & bàn tay & kiểm soát cửa GIGATA FA1-P

Mã sản phẩm: GIGATAFA1P

Made in Singapore
1200 Khuôn Mặt & 2000 Vân Tay

Giá: 9,800,000₫

Máy chấm công kiểm soát cửa & vân tay MITA F09

Mã sản phẩm: MITA F09

Made in Thailand
3000 vân tay & 10000 thẻ

Giá: 5,900,000₫

Máy chấm công vân tay & kiểm soát cửa GIGATA-879A

Mã sản phẩm: GIGATA-879A

Made in Singapore
3000 dấu vân tay & 3000 pass

Giá: 5,800,000₫

Máy chấm công vân tay & thẻ & kiểm soát cửa MITA F08

Mã sản phẩm: MITA F08

Made in Singapore
4000 vân tay & 10000 thẻ

Giá: 6,200,000₫

Máy chấm công vân tay & thẻ & kiểm soát cửa Ronald Jack TFT 600

Mã sản phẩm: RJ-TFT600

Made in Malaysia
10000 dấu vân tay & 10000 thẻ

Giá: 6,800,000₫

Máy chấm công vân tay thẻ kiểm soát cửa GIGATA-T8A

Mã sản phẩm: GIGATA-T8A

Made in Singapore
1000 dấu vân tay & thẻ

Giá: 3,300,000₫