Sắp xếp theo

Máy chiếu Sony VPL-FH500L

Mã sản phẩm: FH500L

Công nghệ: 3 LCD
Độ sáng: 6.000 Lumens
Độ tương phản: 2.000:1

Giá: 220,000,000₫

Máy chiếu Sony VPL-FH60

Mã sản phẩm: VPL-FH60

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 5.000 ANSI Lumens
Độ tương phản: 2.000:1

Giá: Vui lòng gọi

Máy chiếu Sony VPL–FH65

Mã sản phẩm: FH65

Công nghệ: LCD
Độ sáng: 6.000 Lumens
Độ tương phản: 2.000:1

Giá: 133,500,000₫

Máy chiếu Sony VPL-FHZ120L

Mã sản phẩm: VPL-FHZ120L

Công nghệ: 3 LCD
Độ sáng: 12.000 Lumens
Độ tương phản: 10.000:1

Giá: 480,000,000₫

- 2%
Máy chiếu Sony VPL-FHZ57

Máy chiếu Sony VPL-FHZ57

Mã sản phẩm: VPL-FHZ57

Công nghệ: 3 LCD laser
Độ sáng: 4.100 Lumens
Độ tương phản: 10.000:1

Giá: 97,900,000₫ 99,900,000₫

- 7%
Máy chiếu Sony VPL-FHZ58

Máy chiếu Sony VPL-FHZ58

Mã sản phẩm: VPL-FHZ58

Công nghệ: 3 LCD
Độ sáng: 4.200 Lumens
Độ tương phản: 500.000:1

Giá: 139,000,000₫ 149,000,000₫

Máy chiếu Sony VPL-FHZ700L

Mã sản phẩm: VPL-FHZ700L

Công nghệ: 3 LCD
Độ sáng: 7.000 Lumens
Độ tương phản: 20.000:1

Giá: 238,800,000₫

- 12%
Máy chiếu Sony VPL-FWZ60

Máy chiếu Sony VPL-FWZ60

Mã sản phẩm: VPL-FWZ60

Công nghệ: 3 LCD
Độ sáng: 5.000 Lumens
Độ tương phản: 10.000:1

Giá: 149,900,000₫ 169,900,000₫

- 7%
Máy chiếu Sony VPL-FX30

Máy chiếu Sony VPL-FX30

Mã sản phẩm: VPL-FX30

Công nghệ: 3 LCD
Độ sáng: 4.200 Lumens
Độ tương phản: 2.000:1

Giá: 63,600,000₫ 68,600,000₫