Sắp xếp theo

Máy hủy giấy Magitech DM-120C

Mã sản phẩm: DM-120C

Kiểu hủy: Huỷ vụn
Số tờ hủy/lần: 10-12 tờ (70g)
Tốc độ hủy: 2.0m/min

Giá: 3,799,000₫

Máy hủy giấy MAGITECH DM-120M

Mã sản phẩm: DM - 120M

Số tờ huỷ: 8 tờ
Tốc độ huỷ: 2.2m/min
Dao cắt bảo hành 10 năm

Giá: 4,199,000₫

Máy hủy giấy Magitech DM-220C

Mã sản phẩm: DM-220C

Kiểu huỷ: Hủy Vụn (Cross cut)
Số tờ hủy/lần: 14 - 16 tờ (70g)
Tốc độ hủy: 2.0m/min

Giá: 5,299,000₫

Máy hủy giấy Magitech OM-16XC

Mã sản phẩm: OM-16XC

Số tờ huỷ: 14-16 tờ
Tốc độ huỷ: 3.0m/min
Dao cắt bảo hành 10 năm

Giá: 5,399,000₫

Máy hủy giấy Magitech DM-300C

Mã sản phẩm: DM-300C

Số tờ huỷ: 20-22 tờ
Tốc độ huỷ: 2.8m/min
Dao cắt bảo hành 10 năm

Giá: 7,399,000₫

Máy hủy giấy MAGITECH DM-300M

Mã sản phẩm: DM-300M

Kiểu huỷ: Siêu vụn (Micro Cut)
Số tờ hủy/lần: 15 tờ (70g)
Tốc độ hủy: 2.0m/min

Giá: 7,799,000₫