Sắp xếp theo

Bộ gá ống kính SONY PK-F500LA1

Mã sản phẩm: PK-F500LA1

Bộ gá ống kính cho dòng máy chiếu Sony F500, F700

Giá: 1,800,000₫

Bộ gá ống kính SONY PK-F500LA2

Mã sản phẩm: PK-F500LA2

Bộ gá ống kính cho dòng máy chiếu Sony F500, F700

Giá: 1,800,000₫

Ống Kính SONY VPLL-FM22

Mã sản phẩm: VPLL-FM22

Ống kính cho dòng máy chiếu Sony F500

Giá: 60,000,000₫

Ống Kính SONY VPLL-Z3007

Mã sản phẩm: VPLL-Z3007

Ống kính cho dòng máy chiếu Sony F57, F60

Giá: 50,500,000₫

Ống Kính SONY VPLL-Z4007

Mã sản phẩm: VPLL-Z4007

Ống kính cho dòng máy chiếu Sony F500, F700

Giá: 99,000,000₫

Ống Kính SONY VPLL-Z4011

Mã sản phẩm: VPLL-Z4011

Ống kính cho dòng máy chiếu Sony F500, F700

Giá: 63,000,000₫

Ống Kính SONY VPLL-ZM102

Mã sản phẩm: VPLL-ZM102

Ống kính cho dòng máy chiếu Sony F500Throw ratio3.35:1 to 4.92:1 (XGA model)3...

Giá: 84,000,000₫

Ống Kính SONY VPLL-ZM42

Mã sản phẩm: VPLL-ZM42

Ống kính tiêu chuẩn cho dòng máy chiếu Sony F500, F700Throw ratio1.83:1 to 2....

Giá: 15,000,000₫

Ống Kính SONY VPLL-ZP41

Mã sản phẩm: VPLL-ZP41

Ống kính cho dòng máy chiếu Sony F500

Giá: 48,000,000₫