Sắp xếp theo

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation 2 DUO

Mã sản phẩm: 2200-16000-015

SoundStation 2 DUO ( Analog/IP) Cho phòng họp từ 1-10 người

Giá: 11,900,000₫

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation 2 DUO EXP

Mã sản phẩm: 2200-16200-015

SoundStation 2 DUO EXP (Analog/IP) cho phòng họp từ 1-20 người

Giá: 18,900,000₫

Điện thoại hội nghị Polycom TRIO 8500

Mã sản phẩm: 2200-16200-015

POLYCOM TRIO 8500 cho phòng họp dưới 10 người

Giá: 24,900,000₫

Điện thoại hội nghị Polycom VoiceStation 300 DUO

Mã sản phẩm: 2200-17910-015

VoiceStation 300 DUO (Analog/IP) cho phòng họp 1 - 5 người

Giá: 8,900,000₫