Đóng góp ý kiến

JVS đánh giá cao sự quan tâm của bạn trong các sản phẩm và dịch vụ.
Hãy gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn để chúng tôi được phục vụ bạn tốt hơn, bằng cách nhập thông tin và gửi yêu cầu phía dưới đây.

Tại JVS, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. 

Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi sẽ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi trọng sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn.