TRIẾT LÝ KINH DOANH

 • Chất lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín công ty là trọng tâm
 • Lợi ích khách hàng là số một
 • Thu nhập của nhân viên là trách nhiệm
 • Gắn bó cùng nhau phát triển
SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

 • Không ngừng sáng tạo, cải tiến để mang đến các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao với giá thành hợp lý cho khách hàng.
 • Thực hiện chế độ đãi ngộ thảo thuận về vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên nhằm khuyến khích tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng.
TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

 • Trở thành công ty đứng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phân phối điện tử.
 • Là công ty coi trọng sự sáng tạo của mỗi cá nhân, coi trọng tính nhân văn minh bạch và đạo đức nghề nghiệp.
 • Hướng đến cộng đồng và văn hóa doanh nghiệp. Tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân viên, đối tác và xã hội.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Xem trọng nhân viên cũng là đối tác của công ty.
 • Minh bạch.
 • Đoàn kết và tôn trọng.
 • Hợp tác cùng phát triển, hài hoà lợi ích với tất cả đối tác.